XE1214B5 Liknande

  • XE1212C
    • 1200bps modem module with parallel host interface.
  • XE1214B5
    • 1200bps component modem.
  • XE1276A
    • Compact 1200bps modem.

XE1214B5 Datasheet och Spec

Tillverkare : Xecom 

Packing :  

Pins : 40 

Temperature : Min 0 °C | Max 70 °C

Storlek : 128 KB

Ansökan : 1200bps component modem. 

XE1214B5 PDF Ladda ner